Kraver - TADC Krav Maga OSTRAVA

KLUBOVÉ INFORMACE

TRÉNINKOVÉ ČASY PROSINEC 2018-LEDEN 2019

30.11.2018

V měsíci prosinci 2018 budou tréninkové jednotky probíhat standardním způsobem až do čtvrtku 20.12.2018. Poté je pauza do PÁTKU 28.12.2018, kdy bude SPOLEČNÁ TRÉNIKOVÁ JEDNOTKA PRO VŠECHNY SKUPINY od 18.00 do 20.00 hodin. jednotka se uskuteční ZA PŘEDPOKLADU, že se do 23.12.18 do 18.00 hodin na klubovém mailu objeví minimálně 5 zajemců, jejichž mailové přihlášení budu brát závazně. Každému z přihlášených odpovím a včas podám potřebné informace, zda se jednotka skuteční nebo ne, všemi dostupnými informačními kanály.

Dále se uvidíme ve čtvrtek 3.1.2019,  na SPOLEČNÉ TRÉNINKOVÉ JEDNOTCE PRO VŠECHNY SKUPINY, kde načneme normální tréninkové cykly v Novém roce 2019 v obvyklých termínech.

S pozdravem DV.

FYZICKÁ PŘÍPRAVA

20.11.2018

Fyzická příprava je v úterních termínech od příštího týdne - 27.11.2018 -  zrušena do odvolání, detaily na nástěnce v tělocvičně. DV.

TRÉNINKOVÁ PRAVIDLA - PŘIPOMENUTÍ

20.11.2018

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI TRÉNINCÍCH 

 

1.                O zdravotní komplikaci, se kterou přicházím na trénink, informuji instruktora před tréninkem, jakož i o případném zranění vzniklém při tréninku.

2.                Tréninkové pomůcky budu udržovat ve stavu vylučujícím zranění spolu cvičících osob.

3.                Beru na vědomí, že trénink může probíhat v různých prostorách, i za změněných světelných podmínek, v různých typech oděvu.

4.                Budu dodržovat pokyny instruktorů, jinak se vystavuji riziku vyloučení z tréninkové jednotky bez nároku.

5.                Při nácviku technik si vždy zachovám chladnou hlavu.

6.                Pokud není domluveno jinak, provádím jen domluvenou akci a umožním partnerovi dokončit cvičenou techniku.

7.                V sebekázni nepřekročím rámec tréninku.

8.                Při suchém nácviku technik je třeba použít přiměřené množství síly, aby nedošlo ke zranění a mít neustálou sebekontrolu.

9.                Kdykoliv je třeba, používají se ochranné pomůcky přiměřené své fyzické kondici a zvládnutým technikám boje a stupně ohrožení.

10.           Pokud někdo z cvičenců ztratí kontrolu nad svým jednáním, bude lekce přerušena bez náhrady.

11.           Při provádění kterékoliv techniky, při fingovaných konfrontacích, si partneři musí navzájem věřit a jeden druhému pomáhat v dosažení cíle, jímž je zvládnutí problematiky sebeobrany a boje zblízka.

12.           Nemístná je destruktivní soutěživost, touha se předvádět, snaha o vyrovnání účtů nebo touha po pomstě.

13.           Beru na vědomí, že tréninky probíhají na vlastní nebezpečí, na vlastní zodpovědnost.

14.          V případě tréninku smíšených skupin bude budou zkušenější  studenti brát ohled na svou technickou vyspělost,znalosti a zkušenosti a přizpůsobí tomu nácvik dané problematiky. To samé platí v rámci tréninku pro nácvik s osobou výrazně výškově nebo váhově rozdílnou. Cílem tréninku je techniku s tréninkovým partnerem procvičit.

KANÁLY


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI


ANKETA

Věnujete se systému KRAV MAGA?
ANO, aktivně
43%
Věnoval jsem se
12%
NE, nevěnuji se
7%
Zvažuji, že začnu
38%

FACEBOOK


CERTIFIKÁTY


NÁVŠTĚVNOST


INFORMAČNÍ POVINNOST