Kraver - TADC Krav Maga OSTRAVA

KLUBOVÉ INFORMACE

TRÉNINKOVÉ ČASY ŘÍJEN 2019 - PROSINEC 2019

03.10.2019

 

 

Od pondělí 7.10.2019 do 23.12.2019 budou tréninkové jednotky opět probíhat ve standardních časech : 

Pondělí + středa : 18.00 - 19.30 hodin

Úterý : Sentinel projekt 18.00 - 19.30

Soboty jsou vyhrazeny speciálním tréninkovým jednotkám, viz 19.10.2019 - Trénink ve vlaku pro všechny skupiny. 

 

S pozdravem DV.

TRÉNINKOVÁ PRAVIDLA - PŘIPOMENUTÍ

20.11.2018

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI TRÉNINCÍCH 

 

1.                O zdravotní komplikaci, se kterou přicházím na trénink, informuji instruktora před tréninkem, jakož i o případném zranění vzniklém při tréninku.

2.                Tréninkové pomůcky budu udržovat ve stavu vylučujícím zranění spolu cvičících osob.

3.                Beru na vědomí, že trénink může probíhat v různých prostorách, i za změněných světelných podmínek, v různých typech oděvu.

4.                Budu dodržovat pokyny instruktorů, jinak se vystavuji riziku vyloučení z tréninkové jednotky bez nároku.

5.                Při nácviku technik si vždy zachovám chladnou hlavu.

6.                Pokud není domluveno jinak, provádím jen domluvenou akci a umožním partnerovi dokončit cvičenou techniku.

7.                V sebekázni nepřekročím rámec tréninku.

8.                Při suchém nácviku technik je třeba použít přiměřené množství síly, aby nedošlo ke zranění a mít neustálou sebekontrolu.

9.                Kdykoliv je třeba, používají se ochranné pomůcky přiměřené své fyzické kondici a zvládnutým technikám boje a stupně ohrožení.

10.           Pokud někdo z cvičenců ztratí kontrolu nad svým jednáním, bude lekce přerušena bez náhrady.

11.           Při provádění kterékoliv techniky, při fingovaných konfrontacích, si partneři musí navzájem věřit a jeden druhému pomáhat v dosažení cíle, jímž je zvládnutí problematiky sebeobrany a boje zblízka.

12.           Nemístná je destruktivní soutěživost, touha se předvádět, snaha o vyrovnání účtů nebo touha po pomstě.

13.           Beru na vědomí, že tréninky probíhají na vlastní nebezpečí, na vlastní zodpovědnost.

14.          V případě tréninku smíšených skupin bude budou zkušenější  studenti brát ohled na svou technickou vyspělost,znalosti a zkušenosti a přizpůsobí tomu nácvik dané problematiky. To samé platí v rámci tréninku pro nácvik s osobou výrazně výškově nebo váhově rozdílnou. Cílem tréninku je techniku s tréninkovým partnerem procvičit.

KANÁLY


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

26.3.2020-00:00 - 1.6.2020-00:00

PŘERUŠENÍ TRÉNINKŮ A INFORMACE


ANKETA

Věnujete se systému KRAV MAGA?
ANO, aktivně
38%
Věnoval jsem se
10%
NE, nevěnuji se
12%
Zvažuji, že začnu
39%

FACEBOOK


CERTIFIKÁTY


NÁVŠTĚVNOST


INFORMAČNÍ POVINNOST